“Genoeg”. “ça suffit”. “Trop is te veel”. Het idee dat je met een baan de eindjes aan elkaar kan knopen is dood. Vandaag moeten werkende mensen in de rij staan bij voedselbanken naast gepensioneerden die hun hele leven hebben gewerkt. Steeds meer kinderen gaan naar school met een lege broodtrommel. Steeds meer studenten zien de huurprijs en de energiefactuur van hun kot sterk toenemen. In sommige bedrijven vechten werknemers om overuren, om hun rekeningen te betalen. Een bakker verontschuldigde zich onlangs omdat hij zijn prijzen moest verhogen of anders de winkel zou sluiten. Theaters schrappen voorstellingen omdat hun budgetten worden opgeslokt door stookkosten.

De energiecrisis treft vandaag tienduizenden gezinnen die nooit hadden gedacht dat ze in de armoede zouden terecht  komen. Zij vervoegen de rijen van degenen – in het bijzonder alleenstaande ouders, vaak vrouwen – die het al lang moeilijk hebben en voor wie de exploderende facturen de druppel zijn die de emmer doet overlopen. 

De middenklasse kwijnt weg, terwijl de rijken rijker worden dan ooit. De kloof tussen de superrijken enerzijds en alle anderen wordt steeds groter.

We weigeren in armoede te vervallen. Vooral omdat deze armoede een gevolg is van de geldhonger van enkelen.


Trop is te veel is een collectief om de huidige crisis te bestrijden en onze woede om te zetten in actie. Dit collectief wordt gestart door mensen  uit de vakbondswereld, het verenigings- en bedrijfsleven en de artistieke middens. We zijn het beu dat de regering niet adequaat reageert terwijl multinationals op onze rug recordwinsten maken. We nemen ons lot in eigen handen en gaan voor structurele veranderingen. En dit begint met het activeren van onze collega’s, onze families, onze vrienden. In onze bedrijven, onze verenigingen en wijken.


Onze 5 eisen om uit de crisis te geraken:

Laten we…

1. De prijzen van gas en elektriciteit drastisch doen dalen voor alle gezinnen, voor de verenigingen, voor de cultuur, de scholen, de handelaars, de KMO’s,… Voor de hele samenleving zijn de huidige prijzen onbetaalbaar. Ze moeten terug op het niveau van in de lente 2021. De Belgische regering is bevoegd om de controle over de prijzen terug over te nemen van de speculanten en ze te doen dalen, zelfs zonder eventuele Europese beslissingen af te wachten.

2. Overwinsten belasten. Halt aan het onbetamelijke gegraai waardoor het geld van onze facturen rechtstreeks bij de energiereuzen belandt, in de vorm van overwinsten. Het is ons geld, en wij horen het terug te krijgen.

3. De energiesector terug in eigen handen nemen. De markt heeft gefaald. Hij is volstrekt onbetrouwbaar: niet voor een gegarandeerde energievoorziening, niet voor de klimaattransitie, en niet voor betaalbare prijzen. De energiesector moet terug in handen van de overheid genomen worden, onder democratische controle van de bevolking.

4. Recht op betaalbaar huren en wonen

De indexatie voor woon- en handelshuur moet 0% zijn voor de energieverslindende woningen en gebouwen en 2% max voor de anderen. 

Naast de energiefacturen kunnen families, studenten, handelaars en kleine ondernemers onmogelijk  het hoofd bieden aan een aanzienlijke indexering van de huurprijzen of huurcontracten. De huurindexering aan 10% is oneerlijk en ongerechtvaardigd: hypothecaire leningen worden niet geïndexeerd en de onderhoudskosten van gebouwen stegen niet plots met honderden euro’s.

5.Tax the rich! Het verkleinen van de kloof tussen arm en superrijk kan alleen door een grotere bijdrage van de rijken. Dat is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Vandaag is België een fiscale hel voor werknemers en kleine zelfstandigen, terwijl multinationals en grote aandeelhouders haast niets betalen. Deze middelen zouden kunnen worden geïnvesteerd in een rechtvaardige klimaattransitie, isolatie van gebouwen, beter en goedkoper openbaar vervoer, hernieuwbare energie, kwaliteitsvolle dienstverlening en duizenden banen.

Wij nodigen alle geïnteresseerden uit om aan te sluiten op www.titv.be en om op straat te komen op zondag 4 december – 13u, Noordstation Brussel – voor de nationale betoging. 

‘t is tijd om woede om te zetten in actie.